Parıltılar (2): Kadı İyâz: Hz. Peygamber ve Hz. Hüseyin tek bir varlık gibidir

Medya Şafak 11.9.2019 13:02 EHL-İ BEYT OKULU
Kadı İyâz (Şifâ adlı ünlü kitabın müellifi, Mâlikî mezhepli âlim) (ö. m. 1149) ‘Hüseyin benden ve ben de Hüseyin’denim’ (Tirmizî, İbn Mâce, Mecmau’z-Zevâid vs.) hadis-i şerifinin şerhinde şöyle diyor:

 

“Kadı İyâz (Şifâ adlı ünlü kitabın müellifi, Mâlikî mezhepli âlim) (ö. m. 1149) ‘Hüseyin benden ve ben de Hüseyin'denim' (Tirmizî, İbn Mâce, Mecmau'z-Zevâid vs.) hadis-i şerifinin şerhinde şöyle diyor:

 

Hz. Peygamber ve İmam Hüseyin tek bir şey gibidirler (ennehumâ ke'ş-şeyyi'l-vâhid; iki bedende tek ruh gibi), biz bundan O'nu sevmenin vacip ve O'nunla savaşmanın haram olduğunu anlıyoruz.”

 

Kaynak: Mirkâtü'l-Mefâtih, Ali b. Muhammed el-Kârî, Dârü'l-Fikr, Beyrut, 10. cilt, s. 543, h. 1422 baskısı.

 

Bu durumda İmam Hüseyin'e (a.s.) çekilen kılıç kime çekilmiş oluyor?

 

 

Medya Şafak

 

Diğer haberler