Son Yazılar

Karanlığın askerleri yine işbaşında...

Medya Şafak 8.07.2014 15:36 HABERLER
Tüm coğrafyamızı kana bulamak suretiyle siyo-emperyalistlerin “kaostan kendi düzenlerini yaratma” gündemlerinin gönüllü taşeronluğunu yapan barbar çeteler, bu sefer de İstanbul-Esenyurt’taki bir Şii camisini ateşe verdiler.

 

Karanlığın askerleri yine işbaşında…

 

Tüm coğrafyamızı kana bulamak suretiyle siyo-emperyalistlerin “kaostan kendi düzenlerini yaratma” gündemlerinin gönüllü taşeronluğunu yapan barbar çeteler, bu sefer de İstanbul-Esenyurt'taki bir Şii camisini ateşe verdiler.

 

Bunun bireysel bir sapkınlık eylemi olmadığı, hem öncesindeki tehditlerden, hem benzeri bir caminin geçtiğimiz günlerdeki kundaklanması hadisesinden, hem de yaralı coğrafyalarımız Irak ve Suriye'deki benzer olayların sunduğu büyük fotoğraftan açıkça anlaşılmaktadır.

 

Tüm birimleriyle devlet aygıtı, söz konusu meşum saldırıya gerekli tepkiyi vermeli, sorumluların bulunup cezalandırılması için ciddi gayret göstermeli ve ülkemizde nüfusu milyonları bulan Şii-Alevi kitlenin haklı kaygılarını gidermelidir.

 

Gün, tüm Türkiyeli Caferi, Alevi ve Sünnilerin birlik içinde olmasını ve halkımızın, hangi ideolojik-dini yönelişte olursa olsun sağduyulu Ehl-i Sünnet çoğunluğunu da potansiyel ve fiili olarak tehdit eden bu gruptan teberri ederek bu kardeşleriyle olan dayanışmalarını göstermelerini de acil bir gereklilik kılmaktadır.

 

Kamuoyuna duyurulur

 

 

Ehlibeyt Düşünce ve Diyalog Platformu

 

 

İntizar.web.tr

Diğer haberler