Son Yazılar

İbrahimi Dinani: Aşk, Güzellik ve Marifet

Her âşığın aşkı marifeti ölçüsüncedir. Siz eğer âşığın aşkını yani ne kadar âşık olduğunu ölçmek istiyorsanız onun marifetinin ne kadar olduğuna bakın. Aşk, marifetle iç içedir; güzellikle iç içedir. ...

Hamas’ın son Tahran ziyareti hakkında önemli yeni ayrıntılar / Direniş Ekseni 2014’te Gazze için sav...

Bu niteliksel sıçrama 2014 yılındaki savaşın ardından gerçekleşti. Kassam Tugayları önderleri o tarihte Tahran’a giderek hassas isabetli roketler talep ettiler (Al-Akhbar’ın 7 Şubat 2015 tarihli baskı...

Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atmak bir savaş ve insanlık suçu muydu?

Amerikalı tarihçi ve muhalif akademisyen Howard Zinn’e göre, Hiroşima’da 140.000 Japon sivil “toza ve küle dönüştü”. Nagazaki’de 70.000’in üzerinde sivil yandı ve her iki şehrin 130.000 sakini de taki...

Parıltılar (1): Gadir Hadisinin korku yüzünden gizlenmesi

Haccâc’ın eliyle şehid edilen şerefli tâbiî Said b. Cübeyr’in tanıklığı...

Hamas’ın ezilmesi ihtimali doğarsa İran ve Direniş Ekseni sahaya inecek / Kapsamlı bir savaşta hep b...

Lübnan gazetesi al-Akhbar’ın bugün (Cumartesi) yazdığına göre yetkili “Eğer düşman Gazze direnişini ortadan kaldırmaya çalışırsa İran’ın önderlik ettiği Direniş Ekseni’nin geri kalan bölümü de çatışma...

ÖZEL DOSYA: Ehl-i Sünnet’in Gadir-i Hum Hadisi hakkındaki görüşlerinin eleştirisi

Diğer İslam mezhepleri Şia’nın Gadir Hadisi hakkındaki görüşleri aleyhinde bazı deliller sunarak bu rivayetin Emirülmümin İmam Ali’nin (a.s.) Hz. Peygamber’den sonraki kesintisiz hilafetine kanıt olam...

ANALİZ

  • Nijerya Şii Hareketine karşı Suudi - İsrail komplosu

    Nijerya’da 1994 yılından önce sayıları 5000’den az olan Şii nüfus, geçtiğimiz 15 yıl zarfında 7 milyonu aşmıştır. Geçmişte Şeyh Zekzeki'ye yakın olan Allame Şeyh Necah El-Tai gibi bazı kişiler ise, Nijeryalı Şiilerin sayısının 20 milyonu aştığını söylüyor.

DOSYA

EHL-İ BEYT OKULU

  • İbrahimi Dinani: İbn Arabi ve Vahdet-i Vücud

    Eğer biz bu anlamı bilmezsek bu sözü küfre sebep olan, hatta açıkça küfür olan bir söz olarak görürüz. Fakat onun bundan kastettiğini dikkate alırsak bunun küfür olmadığı gibi tevhidin ta kendisi olduğunu anlarız. Yani ezeli, ebedi, mutlak, hiçbir kaydı ve şartı olmayan, yokluğu ve faniliği olmayan ...

RÖPORTAJ

  • Irak Direnişi liderlerinden Seyyid Haşim Haydari ile söyleşi / Hizbullah’ın zaferinin sırrı

    Hüccetü’l-İslam Seyyid Haşim el-Haydari ile söyleşi, Erbain törenlerindeki yürüyüş ve onun fırsatları ekseninde olacaktı; ancak randevu günü o kadar sıcak ve samimi karşılandık ki bu fırsattan yararlanıp başka sorular da sorduk. Bölgedeki yeni gelişmeler, Direniş Ekseninin durumu, Suudi liderlerin davranışları, Amerika’nın bölgedeki rolü, Devrim Lideri’nin Batılı gençlere iki mektup yazmasının sebebi gibi konular asli sorularımız oldu.