Son Yazılar

ÖZEL: Pepo Escobar: Şii İslam’ın ABD Tarafından Şeytanlaştırılmasının Kökleri

Şiiliğe yönelik mantık dışı Amerikan nefretinin temelinde, Şiiliğin özünde yer alan adaletsizliğe karşı direniş ruhu bulunuyor. Şiiliğin, Kerbela olayı ve İmam Hüseyin’in duruşunun izinde, ezileni kor...

LÜBNAN'A KARDEŞ ELİ UZATIYORUZ

Büyük bir insani faciaya maruz kalan Lübnanlı kardeşlerimize acil insani yardım ulaştırmak için katkılarınızı bekliyoruz.

Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre Hz. Fâtıma'nın makamı ve mazlumiyeti (7)

Ehl-i Sünnet’in bu büyük âlimi Âlûsî şöyle der: "Hz. Meryem’in Peygamber olduğu görüşünü kabul etsek dahi bunu söylemek caizdir." Yani sahih ve sarih rivayetler Hz. Meryem’in peygamberlerden biri oldu...

İran tatbikatlarda yeraltından füze fırlatarak hangi mesajları verdi?

İran toprakları boyunca yeraltına yerleştirilen füzeler, iyi bir şekilde kamufle edilmiştir ve üslerde değil, aksine münferit platformlardadır. Bu İran’ın füze depolarının vurulacağına dair teorilerin...

İsrail dünkü çatışma hikâyesini kimseye inandıramadı: General Yadlin: Hizbullah kuralları değiştirdi...

İsrail Hizbullah bataklığına düştü. Kuzey sınırına yakın Bassa kıyısında bulunan binlerce İsraillinin kaçışarak dakikalar içerisinde ortadan kaybolması işgalci varlığın korku ve endişesinin derinliğin...

ÖZEL DOSYA: Ehl-i Sünnet’in Gadir-i Hum Hadisi hakkındaki görüşlerinin eleştirisi

Diğer İslam mezhepleri Şia’nın Gadir Hadisi hakkındaki görüşleri aleyhinde bazı deliller sunarak bu rivayetin Emirülmümin İmam Ali’nin (a.s.) Hz. Peygamber’den sonraki kesintisiz hilafetine kanıt olam...

Gadir-i Hum Meselesi

Molla Sadra ve sühreverdi dersleri

ANALİZ

ŞİİLİK ARAŞTIRMALARI 1

DOSYA

EHL-İ BEYT OKULU

  • Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre Hz. Fâtıma'nın makamı ve mazlumiyeti (6)

    Benim de eğilimim Fâtımetü’l-Betûl’ün (a.s.) ezelden ebede kadar bütün kadınların en faziletlisi olduğu yönündedir. Çünkü O, Resûlullah’ın (s.a.a.) bir parçasıdır. Çünkü O’nun parçası olma, varlığın ruhunun parçası olma demektir. Varlığın ruhu ise Hz. Muhammed (s.a.a.) olup O aynı zamanda varlığın ...

RÖPORTAJ