ÖZEL: Batı’daki İngilizce Araştırmalarda Gadir-i Hum

Gadir-i Hum, İslam tarihinin en kilit önemdeki ve kader belirleyici noktalarından biridir ve en azından Şiî itikadına göre Resûlullah (s.a.a.) bununla İslam tarihinin geleceğini tayin etmiş ve içinde ...

İbrahimi Dinani: Şuhûdî tecrübe / Nesnel tecrübe

“Vahyanî akıl”, tümel akıldır. Tümel akıldan daha yukarıda bir akıl bulunmamaktadır. Tümel akıl şudur: Tüm varlıklar makuldür. Bir diğer itibarla varlık ilim ve idrakin ta kendisidir.

Filistinli yazarın kaleminden Kasım Süleymani

Kasım Süleymani’nin şehadetinden bir yıl önce, Filistinli gazeteci Abdurrahman Ebu Suneyne Süleymani’nin şehadetini öngören bir makale yazdı: "Gazze'de, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Hacı Kas...

Ayetullah Kemal Haydari: Menzile Hadisi (3)

Resûlullah’ın (s.a.a.) Tebük Gazvesinde buyurduğu ancak müelliflerinin Emevici bir çizgide oluşları yüzünden nakletmediği önemli bir cümle var. Bu cümleyi Taberânî el-Mucemü’l-Kebir adlı eserinde nakl...

Rehber üzerinde yaptırımlar? “Milyoner Molla” mitinin sonu (3)

Evet, kralın ve çevresindeki %1’lik kesimin haksız kazanılmış mülkiyetine el koymak şüphesiz ki İran’ın demokratik seçimiydi. İran, bunu yapan çok az ülkeden biri, ama ilk ülke değil. Ekonomik düşünce...

İmad Muğniye’nin şehadet yıldönümü… Şehid Kasım Süleymani ile anıları

Muğniye suikastından sonra Süleymani, Hacı İmad’ın şehadeti sırasında giydiği siyah kazağı saklamaya başladı. Tahran’daki evinin salonunda cam bir sandığa koydu.

İmad Muğniye

Molla Sadra ve sühreverdi dersleri

ANALİZ

DOSYA

EHL-İ BEYT OKULU

  • Ayetullah Kemal Haydari: Menzile Hadisi (2)

    Devamında şöyle diyor: Eğer Ali’yi (a.s.) emir edinirseniz ki bunu yapacağınızı zannetmiyorum. Bu da Resûlullah’ın mucizelerinden ve gaybî mesajlarındandır. Resûlullah (s.a.a.) emir belirleme hususunda nasıl davranacaklarını biliyordu. Bu hadis Müsnedü Ahmed’de geçiyor.

RÖPORTAJ

  • Kasım Süleymani'nin Filistin Direnişine verdiği desteğin ayrıntıları

    Kasım Süleymani Kassam Tugayları, Kudüs Tugayları ve Gazze’deki diğer direniş gruplarından mücahid ve savaşçıları, Devrim Muhafızları tarafından eğitilmeleri için İran’a götürmüştür. Bu gruplar İran’da büyük komutan Süleymani’nin gözetiminde eğitilmiştir. Sonra bu güçler el yapımı füze üretecek kapasiteyle geri döndüler.